Dự án Ras Al Khair

               Với kinh nghiệm của mình và được đối tác tin tưởng, Công ty cổ Phần Lắp Máy & Xây Dựng Sài Gòn đã tham gia dự án với các hạng mục:

                               - Gia công, lắp đặt đường ống công nghệ.

                               - Gia công chế tạo Flash Tanks

http://www.saigonac.com.vn/content/uploads/images/Basic/2.png

   Ngày xuất xưởng

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG TẠI CÔNG TRÌNH

 

http://www.saigonac.com.vn/content/uploads/images/Basic/Ca%20mau%20%204.JPG

Tổ hợp ống Carbon - Đồng Nikel

http://www.saigonac.com.vn/content/uploads/images/Basic/Ca%20mau%20%205.JPG

Lắp bích Carbon - Đồng Nikel

http://www.saigonac.com.vn/content/uploads/images/Basic/Boiler108.JPG

Tổ hợp ống Carbon - Đồng Nikel

http://www.saigonac.com.vn/content/uploads/images/Basic/Ong%20ap%20luc.JPG

Lắp chỏm cầu Carbon - Đồng Nikel

 
Chuyên mục:Tin tức,Thông tin dự án,Gia công chế tạo,Hoạt động của công ty,Tin ngành nghề từ khoá:Ras Al Khai,Gia công chế tạo Flash Tanks,Gia công,lắp đặt đường ống công nghệ.


Copyright © 2010 SAIGON A&C. Allright reserved
Designed by vietidea.net